hotline : 028 - 6269 7853 / 6265 5493
Banner

Sản phẩm

Bánh PU các loại

Bánh PU các loại

Bánh xe nhựa tổng hợp sử dụng cho xe nâng điện các hãng.
Xe nâng điện (Thailand)

Xe nâng điện (Thailand)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500 ~ 2500Kgs, nâng cao 3m ~ 6m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic)
Xe nâng điện reach truck 1500 Kgs (5)

Xe nâng điện reach truck 1500 Kgs (5)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500 - 2000kgs, nâng cao 3m - 6m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic)
Xe nâng điện NICHIYU (4)

Xe nâng điện NICHIYU (4)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500Kgs, nâng cao 3m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic), Sx: 2011, (4000 giờ)
Xe nâng điện 1500 Kgs (3)

Xe nâng điện 1500 Kgs (3)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500Kgs, nâng cao 3m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic), Sx: 2011, (4000 giờ)
Xe nâng điện 1500 Kgs (2)

Xe nâng điện 1500 Kgs (2)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500Kgs, nâng cao 3m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic), Sx: 2011, (4000 giờ)
Xe nâng điện 1500 Kgs (1)

Xe nâng điện 1500 Kgs (1)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500Kgs, nâng cao 3m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic), Sx: 2011, (4000 giờ)

Sản phẩm nổi bật

Video clip

Tin tức nổi bật